Χρηματοδότηση για όλους


Επιλέγουμε τη χρηματοδοτική λύση που σας ταιριάζει από τη δική σας σκοπιά!

Η Η. ΚΑΜΜΕΝΟΣ Α.Ε. δεν φέρει καμία γνώμη και ευθύνη για τα πιστοδοτικά κριτήρια των χρηματοπιστοτικών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται για όλα τα παραπάνω χρηματοδοτικά προγράμματα, ούτε λαμβάνει μέρος στην έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κατευθύνουμε το πελατολόγιό μας σε λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες του και εξυπηρετούν το συμφέρον του για την αγορά του αυτοκινήτου που επιθυμεί να αποκτήσει.