Πληροφορίες

Κάθε ανταλλαγη γίνεται δεκτή ανεξαρτήτως ηλικίας και κυβισμού*.

*: Για αυτοκίνητα τα οποία πιθανόν να έχουν πολύ μικρή εμπορική αξία θα προταθεί από την ομάδα μας η καλύτερη δυνατή επιλογή για την ανταλλαγή ή την απόσυρση του συγκεκριμένου οχήματος.