Πληροφορίες

Τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται στην έκθεσή μας έχουν ελεγχθεί από την εξειδικευμένη μας ομάδα. Είναι βέβαια δεκτός κάθε έλεγχος από τον άνθρωπο της επιλογής σας. Εστιάζουμε σε αυτοκίνητα ελληνικής προέλευσης με ιστορικό συντήρησης. Ωστόσο τα αυτοκίνητα εισαγωγής είναι επιλεγμένα και με πλήρες ιστορικό από την επίσημη αντιπροσωπεία ή προηγούμενο ιδιοκτήτη.