Πληροφορίες

Τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στην έκθεσή μας παραδίδονται εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την πλήρη εξοφλησή τους.